Posts Tagged ‘01-2013’

Projectmanager met Impact!

by
8 februari 2013

Dit jaar kiest de organisatiecommissie van de projectmanagement parade 2013 voor het thema: Projectmanager met Impact! Wanneer ruim twintig projectmanagers zich buigen over een thema wordt onmiddellijk de diversiteit in projectmanagement duidelijk. het vak kent veel aspecten die het mooi, prikkelend en boeiend maken.

Read more →

Kansenmanagement: een gemiste kans?

by
7 februari 2013
PROJECTIEHEAD

Het creëren van meerwaarde in projecten De afgelopen periode heeft eens en te meer uitgewezen dat projecten te maken hebben met grote onzekerheden en veranderende omstandigheden. Dit heeft ertoe geleid dat projectmanagers zich steeds bewuster zijn geworden van de noodzaak om goed en tijdig in te kunnen spelen op deze onzekerheden. Hiertoe is risicomanagement een […]

Read more →

Dynamic project control

by
7 februari 2013
PROJECTIEHEAD

Koppeling van planning en controle in complexe projecten Dynamic Project Control, kortgezegd DPC™, koppelt planning en controle van een complex project moeiteloos aan elkaar. Projectmanagers rapporteren voortaan de stand van zaken van hun werkzaamheden door in te loggen in de cloud. Daar vullen zij met een breed palet aan tools de voortgang binnen hun (deel)project […]

Read more →

Diagnosemodel contextvariabelen bij programma’s

by
7 februari 2013
PROJECTIEHEAD

Een uitvoerige kijk op het in kaart brengen van programma-uitdagingen. Dit artikel is het resultaat van literatuuronderzoek, praktijkervaring, gecombineerd met de leerervaringen uit de leergangen ‘Interimmanagement and Organisational Change’ van het SIOO en ‘Strategisch Programmamanagement’ van AOG School of Management. Er wordt aan de hand van gangbare theorieën, wetenschappelijke publicaties en een diagnosemodel, een kader […]

Read more →

De zwermorganisatie

by
7 februari 2013
PROJECTIEHEAD

Besturing van complexiteit Veel leidinggevenden en beleidsmakers proberen zich, zeker in tijden van crisis, een gedegen beeld te vormen van wat de nabije toekomst ons gaat brengen. Elke planvorming houdt impliciet of expliciet rekening met tal van randvoorwaarden en parameters. Een analyse die tracht tot in detail te voorspellen hoe de toekomst er uit zal […]

Read more →

Acceptatiecriteria bij het eind van een project

by
7 februari 2013
PROJECTIEHEAD

Hoe borgen succesvolle managers de oplevering van een project? In de eindfase van een project vindt in de stuurgroep de go live bespreking plaats. De stuurgroepleden proberen zich een beeld te vormen of het project alles heeft opgeleverd en dan kunnen de projectresultaten in de productieomgeving gezet worden. Vraag is hoe doen ze dat? Meestal […]

Read more →