Management by values

by on 20 juni 2014  •  In Deze editie

Gedrag en onderliggende waarden bepalend voor projectsucces

Dat het gedrag van uw teamleden in belangrijke mate bepalend is voor het succes van uw project, behoeft nauwelijks uitleg. Minder makkelijk uit te leggen is hoe je sturing kan geven aan het individuele en collectieve handelen van projectmedewerkers zodat zij optimaal presteren in het project. Dan hebben we het over de onderlinge afstemming tussen de waarden en normen van individuen of groepen (teamcultuur) en de organisatie (bedrijfscultuur). Waarden liggen immers ten grondslag aan het handelen van mensen. Management by Values is een nieuwe aanpak die zich richt op een zo breed mogelijke acceptatie van bedrijfswaarden als solide basis voor succesvolle sturing van gedrag en handelen van projectteamleden. Een aanpak die leidt tot echte betrokkenheid van de medewerkers bij het realiseren van het projectresultaat.

 

Lees het hele artikel in de nieuwe uitgave.

Tags: , ,