Archive for januari, 2016

Belangen samenbrengen

14 januari 2016

Het besturen van projecten is niet alleen de verantwoordelijkheid van de projectmanager, maar ook die van de opdrachtgever van het project. Zijn of haar inbreng is zelfs van cruciaal belang voor projectsucces. Hoe de organisatie - waarvoor het projectresultaat gerealiseerd wordt - optimaal invulling kan geven aan dit actieve opdrachtgeverschap, blijkt in de praktijk echter […]

Read more →

Rood denken of groen voelen

14 januari 2016

Elk mens beschikt over vier energiekleuren. Bij projectmanagers wordt een sterk beroep gedaan op de rode energie. Rode energie is extravert en rationeel. Het naar buiten gerichte is sterker van het interne, en het denken heeft overwicht op het voelen. In een interessant artikel belichten Marieke Strobbe, Hans Veenman, Leo de Bruijn en Menno Valkenburg […]

Read more →

Terugblik congres

14 januari 2016

In het laatste nummer van Projectie een interessante terugblik op het IPMA-NL jaarcongres. Onmisbaar voor wie niet kon komen. Het congresthema was gesteld in de vorm van een vraag: Verbinden: de projectmanager voorbij? Dit dertigste jaarcongres werd weer druk bezocht en het feit dat de themavraag niet eenduidig te beantwoorden was stond een levendige informatieuitwisseling […]

Read more →