Archive for oktober, 2015

Adaptief projectmanagement is ‘hot’

26 oktober 2015
PROJECTIEHEAD

Vormgeven van adaptief projectmanagement . Zowel in de wetenschap als in projectmanagementtrainingen gaat het steeds vaker over het ‘adaptief zijn’ en leren meebewegen met omgevingsdynamiek. Vaak worden wel algemene handvatten gegeven, bijvoorbeeld dat je open moet staan voor verandering of dat je de omgeving moet betrekken. Waar het echter heel weinig over gaat is hoe […]

Read more →

Weerstand en veranderbereidheid

26 oktober 2015
PROJECTIEHEAD

Veel projecten mislukken of lukken maar beperkt. Mensgebonden aspecten, in termen van weerstand en veranderbereidheid, spelen hierin een rol van betekenis. In 2012 beschreven wij in een artikel in dit tijdschrift hoe weerstand en veranderbereidheid in relatie tot elkaar kunnen worden begrepen en gingen wij al in op hoe zij kunnen worden gemeten en beïnvloed. […]

Read more →

Prince2 en Projectmatig Creëren

26 oktober 2015
PROJECTIEHEAD

Prince2 en Projectmatig Creëren (PMC) behoren tot de meest toegepaste projectmanagementmethoden in Nederland. Veel organisaties worstelen met de vraag of deze aanpakken elkaar uitsluiten danwel wederzijds aanvullend kunnen zijn. Beide blijkt het geval. In de praktijk is synergie zeer wel mogelijk. Tegelijkertijd houden de die-hard gebruikers van de methoden er nogal eens onverenigbare paradigma’s op […]

Read more →

Context voor eigenaarschap creëren

26 oktober 2015
PROJECTIEHEAD

Er gaat geen training voorbij of wij horen deelnemende (project)managers zeggen: ‘Mijn teamleden nemen geen eigenaarschap; ik sta er alleen voor’. Gelukkig komt bijna altijd daarachteraan: ‘Hoe kan ik dit veranderen?’ Eigenaarschap is inderdaad iets wat uw teamleden moeten nemen; u kunt het hen niet geven. Wat u wel kunt doen is een context creëren […]

Read more →

Certificering dichter bij de vereniging

26 oktober 2015

Meer grip en zeggenschap, evenwicht in de verdeling van inkomsten en een kwaliteitsimpuls. Dat waren voor IPMA-Nederland de belangrijkste redenen om de certificering van projectmanagers dichter bij de vereniging te organiseren. Sinds 1 januari 2015 wordt de examinering voor IPMA-certificaten uitgevoerd door IPMA Certificering Nederland. “De eerste maanden waren hectisch”, vertelt Joop Schefferlie, directeur van […]

Read more →