Het project als academie

1 februari 2016

Projectmanagers en –medewerkers leveren een waardevolle bijdrage aan projecten en ontwikkelen zichzelf tegelijk op persoonlijk en professioneel vlak in diezelfde projecten. Het project levert dus naast maatschappelijke of bedrijfseconomische waarde tevens een bijdrage aan de ontwikkeling van projectmedewerkers. Deze vorm van leren vindt veelal impliciet plaats. Een belangrijk aspect dat in het nieuwe nummer van […]

Read more →

Belangen samenbrengen

14 januari 2016

Het besturen van projecten is niet alleen de verantwoordelijkheid van de projectmanager, maar ook die van de opdrachtgever van het project. Zijn of haar inbreng is zelfs van cruciaal belang voor projectsucces. Hoe de organisatie - waarvoor het projectresultaat gerealiseerd wordt - optimaal invulling kan geven aan dit actieve opdrachtgeverschap, blijkt in de praktijk echter […]

Read more →

Rood denken of groen voelen

14 januari 2016

Elk mens beschikt over vier energiekleuren. Bij projectmanagers wordt een sterk beroep gedaan op de rode energie. Rode energie is extravert en rationeel. Het naar buiten gerichte is sterker van het interne, en het denken heeft overwicht op het voelen. In een interessant artikel belichten Marieke Strobbe, Hans Veenman, Leo de Bruijn en Menno Valkenburg […]

Read more →

Terugblik congres

14 januari 2016

In het laatste nummer van Projectie een interessante terugblik op het IPMA-NL jaarcongres. Onmisbaar voor wie niet kon komen. Het congresthema was gesteld in de vorm van een vraag: Verbinden: de projectmanager voorbij? Dit dertigste jaarcongres werd weer druk bezocht en het feit dat de themavraag niet eenduidig te beantwoorden was stond een levendige informatieuitwisseling […]

Read more →

Adaptief projectmanagement is ‘hot’

26 oktober 2015
PROJECTIEHEAD

Vormgeven van adaptief projectmanagement . Zowel in de wetenschap als in projectmanagementtrainingen gaat het steeds vaker over het ‘adaptief zijn’ en leren meebewegen met omgevingsdynamiek. Vaak worden wel algemene handvatten gegeven, bijvoorbeeld dat je open moet staan voor verandering of dat je de omgeving moet betrekken. Waar het echter heel weinig over gaat is hoe […]

Read more →

Weerstand en veranderbereidheid

26 oktober 2015
PROJECTIEHEAD

Veel projecten mislukken of lukken maar beperkt. Mensgebonden aspecten, in termen van weerstand en veranderbereidheid, spelen hierin een rol van betekenis. In 2012 beschreven wij in een artikel in dit tijdschrift hoe weerstand en veranderbereidheid in relatie tot elkaar kunnen worden begrepen en gingen wij al in op hoe zij kunnen worden gemeten en beïnvloed. […]

Read more →

Prince2 en Projectmatig Creëren

26 oktober 2015
PROJECTIEHEAD

Prince2 en Projectmatig Creëren (PMC) behoren tot de meest toegepaste projectmanagementmethoden in Nederland. Veel organisaties worstelen met de vraag of deze aanpakken elkaar uitsluiten danwel wederzijds aanvullend kunnen zijn. Beide blijkt het geval. In de praktijk is synergie zeer wel mogelijk. Tegelijkertijd houden de die-hard gebruikers van de methoden er nogal eens onverenigbare paradigma’s op […]

Read more →

Context voor eigenaarschap creëren

26 oktober 2015
PROJECTIEHEAD

Er gaat geen training voorbij of wij horen deelnemende (project)managers zeggen: ‘Mijn teamleden nemen geen eigenaarschap; ik sta er alleen voor’. Gelukkig komt bijna altijd daarachteraan: ‘Hoe kan ik dit veranderen?’ Eigenaarschap is inderdaad iets wat uw teamleden moeten nemen; u kunt het hen niet geven. Wat u wel kunt doen is een context creëren […]

Read more →

Certificering dichter bij de vereniging

26 oktober 2015

Meer grip en zeggenschap, evenwicht in de verdeling van inkomsten en een kwaliteitsimpuls. Dat waren voor IPMA-Nederland de belangrijkste redenen om de certificering van projectmanagers dichter bij de vereniging te organiseren. Sinds 1 januari 2015 wordt de examinering voor IPMA-certificaten uitgevoerd door IPMA Certificering Nederland. “De eerste maanden waren hectisch”, vertelt Joop Schefferlie, directeur van […]

Read more →

Evalueren is vooruit zien

by
28 augustus 2015
PROJECTIEHEAD

Structureel leren van projecten

Read more →